Materialet vi utgår ifrån är svenska E-sports Code of Conduct skapat av projektet Respect All, Compete som varit ett projekt inom Sverok för att skapa en positiv utveckling inom e-sport.

Under seminariet diskuterar vi områden som arrangörers ansvar och åtaganden, etik för spelarna och hur man som förälder kan engagera sig i sina barns intresse.

Är du intresserad av att veta mer om projektet Respect All, Compete?
Läs här http://www.respectallcompete.se/