Utveckla retorik och få erfarenhet
Kursledare mellan 2009 – 2014 inom friskvård och massage. Sammanställde allt eget material samt en diplomkurs inom massage med 4 steg där varje steg var en helgkurs som inkluderade olika moment i massagen.


Vidareutveckla kurser och material
Kursledare mellan 2011 – 2015 inom friskvård och massage. Vidareutvecklade här diplomkursen inom massage med att inkludera även stretch och triggerpunkter med 6 steg totalt.


Söka perspektiv inom föreläsandet
Deltidsanställd samt vikarierande lärare inom grundskola och gymnasieskola mellan 2011 – 2014 inom naturvetenskapliga ämnen, matematik samt engelska.


Gå utanför bekvämlighetszonen
Vikariat på Tranemo gymnasium inom biologi under våren 2015.