KURSENS INNEHÅLL

Fokus på effektiv behandlingsstrategi av olika besvär som löparknä, tennisarmbåge, ryggskott och nackspärr. Mycket vikt läggs vid praktiskt handhavande av varje besvär

Behandlingsmetoder och teori som kommer inkluderas är:

  • Manipulation / Mobilisering / Massage
  • Stötvåg / Laser / Ultraljud
  • TENS / Nålar
  • Patientutbildning / Träning

Genomgång av varje behandlingsmetod gällande teori och forskning bakom samt hur metoder kan kombineras.